Vi gjør jobben skikkelig

Der andre ser utfordringer, ser vi muligheter.

Om oss

Holthe Anlegg er et solid anleggsfirma med lidenskap for yrket.
I dag er vi 20 dyktige medarbeidere med HOLTHE på ryggen.

Vi jobber med det meste innen anleggsbransjen, fra større infrastrukturprosjekter til mindre tomteprosjekter.
Du finner oss på egne prosjekter og som UE på andre større prosjekter.
Holthe Anlegg ser du langs veien i moderne og synlig utstyr, i hovedsak på Østlandet.

Ta gjerne kontakt med oss.

Våre tjenester

Anleggstjenester

Tomteutgraving – næring og privat
Infrastruktur
Utlasting
Massetransport

Vann og avløp

Rehabilitering
Infrastruktur, offentlig og privat sektor
Overvannshåndtering

Veivedlikehold

Vintervedlikehold
Strøing / salting
Masseutskifting
Bytte stikkrenner
Grøfterensk

Utleie

Holthe Anlegg tilbyr utleie av mannskap og maskiner til oppdrag på hele østlandet. Vi har en moderne maskinpark som passer de fleste behov.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på? Ta kontakt.

Holthe Anlegg AS
Telefon: 919 09 335
E-post: post@holtheanlegg.no