En moderne aktør

Vi ser muligheter der andre ser utfordringer

Om oss

En moderne aktør
Holthe Anlegg har på kort tid blitt en etablert aktør i anleggsbransjen. Med en fremoverlent holdning og solide leveranser har vi bygget et godt fundament for videre satsning. Gjennom moderne løsninger og fremtidsrettede metoder skal vi sette en ny standard i markedet. Vi skal til en hver tid se muligheter der andre ser utfordringer.

Et løfte om seriøsitet
Vi har som mål å yte vårt ypperste i hvert eneste oppdrag vi utfører. Kundenes ønsker og forventninger er alltid vår største prioritet. Derfor lover vi at du skal bli tatt på alvor gjennom hele kundereisen – fra start til slutt.

Trygt og skikkelig
Helt fra oppstarten av selskapet har vi hatt et skarpt fokus på HMS. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi kommer alltid til å sette deres sikkerhet i høysetet. Trygge og motiverte ansatte danner grunnlaget for at jobben blir gjort skikkelig.

Vi har en stor bredde i tjenester vi tilbyr våre kunder.

Under ser du et utdrag av det vi kan gjøre for deg.

Ta kontakt om det er noe du lurer på om vi kan hjelpe deg med!

Utgraving

Fibergraving
Drenering
Tomteutgraving

Vei, asfalt og stein

Hyttevei, gårdsvei
Belegningsstein
Steinmur
Rehabilitering av vei

Generelt

Maskintransport
Levering av masser
Brøyting
Strøing

Våre prosjekter

Ta en titt på bilder fra noen av prosjektene vi har jobbet med, eller jobber med.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på? Ta kontakt.

Holthe Anlegg AS
Telefon: +47 901 72 109
E-post: post@holtheanlegg.no